O firmie

więcej
Oferujemy swoje usługi w zakresie następującej problematyki
 • Jednostkowe stosowanie wyrobów
 • Ekspertyzy w zakresie stosowania wyrobów budowlanych w ochronie pożarowej
 • Ocena zgodności wyrobów budowlanych z normami z zakresu ochrony pożarowej
 • Projektowanie oddzieleń przeciwpożarowych w systemach transportowych(grodzie przeciwpożarowe)
 • Projektowanie kurtyn dymowych wraz ze sterowaniem
 • Certyfikacja wyrobów w ochronie pożarowej
 • Normy wyrobów budowlanych/normy badawcze z zakresu ochrony pożarowej
Nagrody i wyróżnienia więcej

Gazele biznesu 2007

Gazele biznesu 2006

Gazele biznesu 2005

Gazele biznesu 2004

O firmie

więcej
Oferujemy swoje usługi w zakresie następującej problematyki
 • Jednostkowe stosowanie wyrobów
 • Ekspertyzy w zakresie stosowania wyrobów budowlanych w ochronie pożarowej
 • Ocena zgodności wyrobów budowlanych z normami z zakresu ochrony pożarowej
 • Projektowanie oddzieleń przeciwpożarowych w systemach transportowych(grodzie przeciwpożarowe)
 • Projektowanie kurtyn dymowych wraz ze sterowaniem
 • Certyfikacja wyrobów w ochronie pożarowej
 • Normy wyrobów budowlanych/normy badawcze z zakresu ochrony pożarowej
Nagrody i wyróżnienia więcej

Gazele biznesu 2007

Gazele biznesu 2006

Gazele biznesu 2005

Gazele biznesu 2004