Uzyskanie ochrony patentowej dla 2 wynalazków FIMARC Z. Małkowski na rynkach zagranicznych i przygotowanie do ich komercjalizacji poprzez zakup usługi doradczej.

Wnioskodawca, tj. firma ZENON MAŁKOWSKI BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BIURO EKSPERTYZ, DORADZTWA I NADZORU FIMARC ZENON MAŁKOWSKI" świadczy usługi specjalistycznego doradztwa gospodarczego dla branży budowlanej w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej.

Właściciel firmy Zenon Małkowski jest wyłącznym posiadaczem praw do 9 patentów na opracowane przez siebie wynalazki oraz 2 praw ochronnych na wzór przemysłowy, prawami tymi dysponuje jednak jako osoba fizyczna. W ostatnim czasie Właściciel opracował kolejne innowacyjne rozwiązania, spośród których 2 (tunel ewakuacyjny, przegroda ognioodporna) zostały zgłoszone do UPRP w procedurze krajowej przez Firmę FIMARC Z. Małkowski i Wnioskodawca w ramach projektu zamierza ubiegać się o uzyskanie ochrony patentowej ww. wynalazków na rynkach zagranicznych.

W przypadku tunelu ewakuacyjnego planuje się dokonanie zgłoszenia w ramach procedury międzynarodowej PCT celem uzyskania ochrony na rynku amerykańskim, ZEA, kanadyjskim, hiszpańskim, francuskim, portugalskim, belgijskim, holenderskim, szwajcarskim, włoskim, duńskim, niemieckim, brytyjskim, czeskim, słowackim, tureckim, austriackim, rumuńskim, bułgarskim, greckim, luksemburskim, litewskim, łotewskim, estońskim oraz ukraińskim. W odniesieniu do przegrody ognioodpornej planuje się dokonanie zgłoszenia w ramach procedury europejskiej celem uzyskania ochrony na rynku hiszpańskim, francuskim, portugalskim, belgijskim, holenderskim, szwajcarskim, włoskim, duńskim, niemieckim, brytyjskim, czeskim, słowackim, tureckim, austriackim, rumuńskim, bułgarskim, greckim, luksemburskim, litewskim, łotewskim oraz estońskim. Kraje docelowe ochrony zostały wybrane z uwzględnieniem specyficznych parametrów budynków, które pozwalają na zaimplementowanie proponowanych, innowacyjnych rozwiązań, jakimi są tunel ewakuacyjny i przegroda ognioodporna. W projekcie zaplanowano także zakup usługi doradczej dotyczącej przygotowania do komercjalizacji zgłaszanych wynalazków.

Celem projektu jest uzyskanie ochrony patentowej na wybranych rynkach zagranicznych dla 2 innowacyjnych wynalazków opracowanych przez Wnioskodawcę - tunelu ewakuacyjnego i przegrody ognioodpornej. W ramach projektu Wnioskodawca ubiega się również o wsparcie przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej w zakresie poszukiwania, określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem wynalazków, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych. Uzyskanie ochrony patentowej na rynkach zagranicznych wzmocni pozycję konkurencyjną Wnioskodawcy, przyczyni się do zwiększenia dochodów Przedsiębiorstwa i pozwoli na zwrot nakładów inwestycyjnych. Konieczność zakupienia usługi doradczej w zakresie wyselekcjonowania partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem wynalazków uzasadnia brak wystarczającej wiedzy i doświadczenia Wnioskodawcy w tym zakresie.


Nr umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.04-30-0007/16-00 z dnia 4 listopada 2016 r.
Wartość projektu: 386 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 216 000,00 zł


    


Uzyskanie ochrony patentowej dla 2 wynalazków FIMARC Z. Małkowski na rynkach zagranicznych i przygotowanie do ich komercjalizacji poprzez zakup usługi doradczej.

Wnioskodawca, tj. firma ZENON MAŁKOWSKI BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BIURO EKSPERTYZ, DORADZTWA I NADZORU FIMARC ZENON MAŁKOWSKI" świadczy usługi specjalistycznego doradztwa gospodarczego dla branży budowlanej w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej.

Właściciel firmy Zenon Małkowski jest wyłącznym posiadaczem praw do 9 patentów na opracowane przez siebie wynalazki oraz 2 praw ochronnych na wzór przemysłowy, prawami tymi dysponuje jednak jako osoba fizyczna. W ostatnim czasie Właściciel opracował kolejne innowacyjne rozwiązania, spośród których 2 (tunel ewakuacyjny, przegroda ognioodporna) zostały zgłoszone do UPRP w procedurze krajowej przez Firmę FIMARC Z. Małkowski i Wnioskodawca w ramach projektu zamierza ubiegać się o uzyskanie ochrony patentowej ww. wynalazków na rynkach zagranicznych.

W przypadku tunelu ewakuacyjnego planuje się dokonanie zgłoszenia w ramach procedury międzynarodowej PCT celem uzyskania ochrony na rynku amerykańskim, ZEA, kanadyjskim, hiszpańskim, francuskim, portugalskim, belgijskim, holenderskim, szwajcarskim, włoskim, duńskim, niemieckim, brytyjskim, czeskim, słowackim, tureckim, austriackim, rumuńskim, bułgarskim, greckim, luksemburskim, litewskim, łotewskim, estońskim oraz ukraińskim. W odniesieniu do przegrody ognioodpornej planuje się dokonanie zgłoszenia w ramach procedury europejskiej celem uzyskania ochrony na rynku hiszpańskim, francuskim, portugalskim, belgijskim, holenderskim, szwajcarskim, włoskim, duńskim, niemieckim, brytyjskim, czeskim, słowackim, tureckim, austriackim, rumuńskim, bułgarskim, greckim, luksemburskim, litewskim, łotewskim oraz estońskim. Kraje docelowe ochrony zostały wybrane z uwzględnieniem specyficznych parametrów budynków, które pozwalają na zaimplementowanie proponowanych, innowacyjnych rozwiązań, jakimi są tunel ewakuacyjny i przegroda ognioodporna. W projekcie zaplanowano także zakup usługi doradczej dotyczącej przygotowania do komercjalizacji zgłaszanych wynalazków.

Celem projektu jest uzyskanie ochrony patentowej na wybranych rynkach zagranicznych dla 2 innowacyjnych wynalazków opracowanych przez Wnioskodawcę - tunelu ewakuacyjnego i przegrody ognioodpornej. W ramach projektu Wnioskodawca ubiega się również o wsparcie przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej w zakresie poszukiwania, określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem wynalazków, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych. Uzyskanie ochrony patentowej na rynkach zagranicznych wzmocni pozycję konkurencyjną Wnioskodawcy, przyczyni się do zwiększenia dochodów Przedsiębiorstwa i pozwoli na zwrot nakładów inwestycyjnych. Konieczność zakupienia usługi doradczej w zakresie wyselekcjonowania partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem wynalazków uzasadnia brak wystarczającej wiedzy i doświadczenia Wnioskodawcy w tym zakresie.


Nr umowy o dofinansowanie: POIR.02.03.04-30-0007/16-00 z dnia 4 listopada 2016 r.
Wartość projektu: 386 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 216 000,00 zł